lördag 10 oktober 2015

V.42 idrott och hälsa år 6-9

Stefan har vikarie hela veckan-Jessika Yousef kommer att planera lektionerna.
Carins elever fortsätter med lek, spel och idrott. 
År 9 har i läxa att kunna resonera  runt begreppet ergonomi.
Inför simveckan nästa vecka kommer år 6, 7 och 8 förbereda sig och öva på livräddning. ( första hjälpen, stabilt sidoläge.) Förbered dig genom att- Ladda ner iTunesU-kursen - Nödsituationer vid vatten. Titta på filmklippen om livräddning. 
V.43- Alla simlektioner är i simhallen utom måndagslektionerna före lunch.  År 9 prao.
Frossa i frukt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar