torsdag 29 september 2016

V.40 idrott och hälsa år 6 - 9

År 9 Mån - 9c börjar med gymnasieinformation 2108 och därefter idrott. Fbk 9 har idrott ca 1 timme och därefter Gymnasieinfo.
Ons - Orinteringsdag år 8 och 9. Se friluftsdagar ovan.
År 8 vallektion/ Orienteringsdag.
År 7 - praktiskt prov orientering (närområdet).
År 6 Orientering/kondition, lek. Ons v 41 prov karttecken

           Bra kämpat i orienteringsskogen!  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar