torsdag 16 februari 2017

V.8 Idrott och hälsa år 6 - 9


💦💦 OBS! 💦💦
  Pga Isläget och väderprognosen är friluftsdagrna den här veckan inställda! 💦
År 6
simning på idrottslektionerna.

År 7
Motionsim/Klädsim ( ej fredagslektionen)
Läxa -idrottsskador,livräddningskunskap, första hjälpen,  risker med fysisk aktivitet.
Prov -V.11. Info: Prov år 7   Läs på om uppvärmning, idrottsskador ( arbetsområden ovan) röda korsets app första hjälpen -blödning, medvetslöshet, stukning. Lär dig om hur du hanterar nödsituationer  i iTunesUkursen Nödsituationer vid vatten.

År 8
Tis - 8 b. -motionsim
Fredag år 8  - motionsim
Läxa - livräddningskunskap, isvett.  Läs på: iTunesU kursen Nödsituationer vid vatten. Prov V. 11.

År 9
9c och 9Fbk - vanlig idrottslektion i sporthallen på måndag.
9a och 9b  - simning
OBS - alla nior ska senast onsdag 24:00  lämna in skriftlig planering på sin lektion. Syfte, mål!
Se Showbie! Energidryckesläxan ska även den lämnas in! (Showbie)

V.9 SPORTLOV !

V.10 Lek , spel..
år 9 Aktivitetsdagar          🌧🌦🌤❄️🌧

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar