fredag 24 mars 2017

V.13 Idrott och hälsa år 6 - 9

Den här veckan välkomnar vi 4st GIH-studenter. I 4 veckor kommer de att vara med och öva på att planera och leda idrottslektioner.
V.13-Lek, spel och idrott.
År 6 läxa -kost och hälsa Skriftligt förhör V.14.
År 7 läxa -läs förra veckans textläxa igen. Se förra veckans info.
År 8 läxa - träningsdagbok. Du kan börja med del 1. Skriv en planering utifrån ett individuellt mål. Skicka in på Showbie! Kod - ovan!
År 9 Elevlektionsplaneringar saknas!

☀🌤☀️🌤☀️🌤☀️🌤☀️🌤☀️🌤☀️🌤☀️🌤☀️🌤☀️🌤🌤☀️⛅️☀️⛅️☀️🌤

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar