fredag 6 mars 2015

V.11 idrott och hälsa år 6 - 9

År 6 - vikarie på onsdag. Lekar, stafetter.
År 7 - lek, spel och rörelser. Vikarie på onsdag.
År 8 - 8a prov Iskunskap/friluftsliv. måndag. Övr. Lek, spel, idrott.
År 9 - elevlektioner. Onsdag isvak Naturskolan. Intresseanmälan ska lämnas in till din idrottslärare senast måndag. Flickor  samlas kl.08.30 och pojkar samlas kl. 10.30 utanför sporthallen på onsdag. Läxa:
Glöm inte att maila in dina svar på dopingfrågorna till din idrottslärare. 9a och b får idrottstiden på onsdag till det här arbetet. ( valfri plats ).
BILDER Från isvak/Naturskolan, finns nu att titta på - klicka på bilder ovan!  Se på kanske världens snabbaste videoklipp från en isvaksövning!😄👍

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar