fredag 9 februari 2018

V.7 idrott och hälsa år 7 - 9

Sim och livräddningsvecka.  Vi tränar med isdubbar, simmar med kläder, tränar livräddningsövningar med docka. Har du övat förut ska du motionsimma/ alternativt träna frisim.
Kan du inte delta ska du komma till simhallen och vara beredd på en långpromenad.
Glöm inte att hälsouppgifter snart ska lämnas in! Senast v.8 - gäller år 7 och 9!
Isvettsregler
Skriftligt läxförhör v.8 alla åttor! Kunna KUS, vad är förlängda armen, isvettsregler, hur räddar man sig själv upp ifrån en isvak? Hur hjälper man någon som ligger i en isvak?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar